Wykonanie doświetlenia części Parku Centralnego - etap I, między ul. Tetmajera a Legionów

Numer umowy KB/950/MB/49-W/2019
Data podpisania 31.12.2019
Przedmiot zamówienia: Doświetlenie inwestycji pn. "Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 saochodów w Gdyni Etap I - części Parku Centralnego między ul. Tetmajera, a ul. Legionów - strefa A.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: ROKA Budownictwa Sp. z o.o. z siedzbą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Południowej 16 C
Wartość zamówienia: 120 663 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 31.12.2019
Data udostępnienia informacji: 31.12.2019