Zakup tablicy magnetycznej z nadrukiem mapy dla Wydziału Ogrodnika Miasta.

Numer umowy SK/2544/SA/161-W/2019
Data podpisania 28.10.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup tablicy magnetycznej z nadrukiem mapy dla Wydziału Ogrodnika Miasta.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Płaszczyk Joanna "Mapy i Atlasy"
ul. Kołłataja 12
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Wartość zamówienia: 1500.00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 28.10.2019
Data udostępnienia informacji: 28.10.2019