Zakup pojemników kasowych otwartych.

Numer umowy SK/487/SA/36-W/2019
Data podpisania 22.02.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup pojemników kasowych otwartych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: KAS-SYSTEM S.C.
Wiesław Bednarek, Adam Iwański
ul. Czarny Dwór 12
80-365 Gdańsk
Wartość zamówienia: 1.500,00 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.03.2019