Zakup podnóżków dla Ref. Gospodarki Odpadami oraz Ref. Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.

Numer umowy SK/1471/SA/88-W/2019
Data podpisania 19.06.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup podnóżków dla Ref. Gospodarki Odpadami oraz Ref. Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
SOLO-KOLOS Sp. z o.o.
ul. Warszawska 363/365
42-200 Częstochowa
Wartość zamówienia: 1.100,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 04.07.2019
Data udostępnienia informacji: 04.07.2019