Zakup mebli i krzeseł dla Straży Miejskiej.

Numer umowy SK/1911/PS/3-W
Data podpisania 02.09.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup mebli i krzeseł dla Straży Miejskiej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: "Drzewiarz-Bis" Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno
Wartość zamówienia: 10.000,00 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019