Zakup foteli obrotowych dla Ref. Gospodarki Odpadami (23 szt.).

Numer umowy SK/930/SA/64-W/2019
Data podpisania 23.04.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup foteli obrotowych dla Ref. Gospodarki Odpadami (23 szt.).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Piotr Rogoziński In-Plus
ul. Jana Smolenia 16
30-864 Kraków
Wartość zamówienia: 11.615,00 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 13.05.2019
Data udostępnienia informacji: 13.05.2019