Zakup fotela dla Wiceprezydenta.

Numer umowy SK/1585/SA/98-W/2019
Data podpisania 08.07.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup fotela dla Wiceprezydenta.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: LADECO Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
Wartość zamówienia: 1.200,00 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019