Zakup artykułów remontowo-budowlanych

Numer umowy SK/3136/SA/185-W/2018
Data podpisania 22.01.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup artykułów remontowo-budowlanych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni -Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
Wykonawca: Zacisze S.A.
ul. Krakowiaków 16
02-255 Warszawa
Wartość zamówienia: 41.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019