Zakup artykułow i usług stolarskich

Numer umowy SK/3162/SA/184-W/2018
Data podpisania 21.01.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup artykułow i usług stolarskich
Zamawiający: Gmina miasta gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Gdańskie Składy drzewne Sp. z o.o.
Al. Gen.Hallera 141
80-416 Gdańsk
Wartość zamówienia: 1300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019