Zakup artykułów hydraulicznych

Numer umowy SK/3154/SA/182-W/2018
Data podpisania 08.01.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup artykułów hydraulicznych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
Wykonawca: Matdom Krzysztof Domański
ul. Partyzantów 39/1
81-423 Gdynia
Wartość zamówienia: 31.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019