Zakup art., konserwacja i naprawa sprzętu p. poż. na 2020 r.

Numer umowy SK/2710/SA/187-W/2019
Data podpisania 09.12.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup art., konserwacja i naprawa sprzętu p. poż. na 2020 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: P.H.T. "SUPON" S.A.
ul. Spacerowa 1
83-010 Straszyn
Wartość zamówienia: 13.200,00 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 10.12.2019
Data udostępnienia informacji: 10.12.2019