Zabezpieczenie regałów jezdnych w Archiwum UMG ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.

Numer umowy SK/1551/SA/94-W/2019
Data podpisania 01.07.2019
Przedmiot zamówienia: Zabezpieczenie regałów jezdnych w Archiwum UMG ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: F.H.U. "TREDIA" Grzegorz Cheliński
ul. Kościelna 2
83-430 Stara Kieszewa
Wartość zamówienia: 5.700,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 04.07.2019
Data udostępnienia informacji: 04.07.2019