Usługi szklarskie.

Numer umowy SK/150/SA/17-W/2019
Data podpisania 28.01.2019
Przedmiot zamówienia: Usługi szklarskie.
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni - Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
Wykonawca: Henryk Jaros
ul. Świętojańska 65
81-391 Gdynia
Wartość zamówienia: 2000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019