Usługi głosowe telefonii komórkowej

Numer umowy SK/2431/SA/151-w/2019
Data podpisania 08.11.2019
Przedmiot zamówienia: Usługi głosowe telefonii komórkowej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 4
Wartość zamówienia: 48 430,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Szwedowska
Nr telefonu: 58 668-86-64
E-mail: j.szwedowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2020
Data udostępnienia informacji: 13.01.2020