Usługa dorabiania kluczy

Numer umowy SK/3155/SA/183-W/2018
Data podpisania 22.01.2019
Przedmiot zamówienia: Usługa dorabiania kluczy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Tani-klucz.pl Monika Kierzkowska
ul. Władysława IV 68/K
81-353 gdynia
Wartość zamówienia: 3500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019