Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia

Numer umowy nr SK/147/SA/14-W/2019
Data podpisania 29.03.2019
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
REGON 191675557, NIP 586-231-23-26
Wykonawca: UNIQA TU SA
ul. Jutrzenki 139
02-231 Warszawa
KRS 0000001201,  REGON 004275573, NIP 727-012-63-58
Wartość zamówienia: 1.166.120,00zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2019
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019