Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych

Numer umowy SK/724/SA/52-W/2019
Data podpisania 29.03.2019
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni , Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
REGON 191675557, NIP 586-231-23-26
Wykonawca: Konsorcjum w składzie:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
REGON 010001345 , NIP 526-025-10-49
Udział 50%
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA,
ul. Chmielna 85/87,  00-805 Warszawa
Wartość zamówienia: 967.886,00 zł,
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2019
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019