Ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych w transporcie międzynarodowym

Numer umowy SK/730/SA/55-W/2019
Data podpisania 29.03.2019
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych w transporcie międzynarodowym
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
REGON 191675557, NIP 586-231-23-26
Wykonawca: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group; Ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
REGON 010644132, NIP 526-00-38-806
Adres do korespondencji: InterRisk TU S.A. VIG Ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk
Wartość zamówienia: 9 000,00zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2019
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019