Ubezpieczenia JACHT-CASCO jednostek pływających Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych

Numer umowy SK/731/SA/56-W/2019
Data podpisania 29.03.2019
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenia JACHT-CASCO jednostek pływających Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
REGON 191675557, NIP 586-231-23-26
Wykonawca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
REGON 010001345 , NIP 526-025-10-49
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Gdańsk, 80-347 Gdańsk, ul. Ar
Wartość zamówienia: 33.762,22 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2019
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019