Naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2019 roku

Numer umowy SK/158/SA/19-W/2019
Data podpisania 18.02.2019
Przedmiot zamówienia: Naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2019 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - miasto na prawach powiatu, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Roman Prokopiuk PROCAR Centrum Serwisowe
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 8
Wartość zamówienia: 194.000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Czajkowska
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 27.02.2019