Konserwacja urządzeń marki Sharp

Numer umowy SK/2844/SA/148-W/2018
Data podpisania 27.12.2018
Przedmiot zamówienia: Konserwacja urządzeń marki Sharp
Zamawiający: Gminą Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni - Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 - 382 Gdynia
Wykonawca: S. Mokrosiński, P.Witkowski GED przy ul.Niepołomicka 43/U2, 80 - 180 Gdańsk
Wartość zamówienia: 11500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 07.02.2019
Data udostępnienia informacji: 07.02.2019