Konserwacja urządzęn marki Konica Minolta

Numer umowy SK/2843/SA/147-W/2018
Data podpisania 20.12.2018
Przedmiot zamówienia: Konserwacja urządzęn marki Konica Minolta
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni - Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Complexbiuro G.Turowski, G.Kowalski i K. Sosnowski Spółka Jawna ul. Heweliusza nr  23/25
Wartość zamówienia: 1000
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 07.02.2019
Data udostępnienia informacji: 07.02.2019