Konserwacja systemu kopertujacego

Numer umowy SK/2876/SA/153-W/2018
Data podpisania 04.01.2019
Przedmiot zamówienia: Konserwacja systemu kopertujacego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
Wykonawca: PBSERVICE s.c. Krzysztof Pawłowski, Kamil Wykrota
ul. Przemyska 47a/5
80-180 Gdańsk
Wartość zamówienia: 2800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019