Dostawa stroju służbowego i koszulek polo dla pracowników UMG

Numer umowy SK/2444/SA/155-W/2019
Data podpisania 05.11.2019
Przedmiot zamówienia: Dostawa stroju służbowego i koszulek polo dla pracowników UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni,
z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
NIP 5862312326, REGON 191675557
Wykonawca: TOMISTAR Tomasz Gwiazda
 Adres wykonawcy: ul. Kmicica 15, 05-126 Nieporęt
NIP: 5261662122
REGON: 147199306
Wartość zamówienia: 29.705,78 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 06.12.2019
Data udostępnienia informacji: 06.12.2019