Dostawa papierowych artykułów sanitarnych dla Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019

Numer umowy SK/3104/SA/173-W/2019
Data podpisania 23.01.2019
Przedmiot zamówienia: Dostawa papierowych artykułów sanitarnych dla Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni,
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, woj. pomorskie
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl
Wykonawca: Optimax Spółka Jawna
ul. Opata Hackiego 12 Gdynia 81-213
NIP: 5860100689
REGON: 190242069
Wartość zamówienia: 154687.40
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 30.01.2019
Data udostępnienia informacji: 30.01.2019