Dostawa Art. elektrycznych na potzreby Urzędu Miasta Gdyni

Numer umowy SK/2886/SA/161-W/2018
Data podpisania 28.12.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa art. elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Elektrotechnika "MORS" Sp. z o. o.
Wartość zamówienia: 51500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.krupiczowicz@wp.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 07.02.2019
Data udostępnienia informacji: 07.02.2019