Organizacja spotkania z poczęstunkiem dla delegacji z Baranowicz dnia 05.12.2019

Numer umowy SK/2884/PBZ/91-W/2019
Data podpisania 12.12.2019
Przedmiot zamówienia: Organizacja spotkania z poczęstunkiem dla delegacji z Baranowicz dnia 05.12.2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni,al.Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Wykonawca: Patrycja Pawlak-Riahi BIGARRE, ul.Polska 1,81-339 Gdynia
Wartość zamówienia: 1400,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Leman
Nr telefonu: 58 668-82-07
E-mail: m.pawlak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 16.12.2019
Data udostępnienia informacji: 16.12.2019