świadczenie uslugi "Nieodpłatna Pomoc Prawna"

Numer umowy SK/586/RCO/5-W/2019
Data podpisania 01.04.2019
Przedmiot zamówienia: świadczenie uslugi w zakresie udostępniania na serwerach wykonawcy oprogramowania "Nieodpłatna Pomoc Prawna"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Andrzej Wiśniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewski, (85-794) Bydgoszcz, ul. Lawinowa 26/13
Wartość zamówienia: 1845
Osoba upoważniona do kontaktów: Salwiusz Marchel
Nr telefonu: 58 662-36-78
E-mail: s.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 17.06.2019
Data udostępnienia informacji: 17.06.2019