Oświadczenia majątkowe 2019:

Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj

Klauzula informacyjna RODO - art. 13
Klauzula informacyjna RODO - art. 14

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).

Wyłączenia jawności dokonały: główny specjalista Marta Ziółkowska oraz starszy inspektor Dagmara Rosochacka.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Do pobrania  
1 Adamczyk Beata inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1052kb   metryczka
2 Adamska Marzena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1494kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1492kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1568kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia za 2019 - rozmiar: 185kb  
metryczka
3 Albecka Izabela dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 1166kb   metryczka
4 Aleksiak Małgorzata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1437kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 177kb  
metryczka
5 Ambrosiewicz Marek dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1687kb   metryczka
6 Ambroży Jerzy dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1481kb   metryczka
7 Andrzejewska Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1259kb   metryczka
8 Andziulewicz Ewa dyrektor PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1250kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1295kb  

Plik pdf  oświadczenie za 2019 - rozmiar: 1583kb  
metryczka
9 Baca Dorota podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1570kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 202kb  
metryczka
10 Bajduszewska Alicja dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1229kb   metryczka
11 Bajkowska Ewa inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1746kb   metryczka
12 Barański Witold Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1626kb   metryczka
13 Barszcz Anna starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1735kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 207kb  
metryczka
14 Bartoszewicz Bartosz wiceprezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1289kb   metryczka
15 Bawej Iwona podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1622kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1668kb  
metryczka
16 Benedyka Annetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1243kb   metryczka
17 Berg Agata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1849kb   metryczka
18 Bębenek Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1131kb   metryczka
19 Biarda-Bestry Agnieszka starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1740kb   metryczka
20 Bisewska Lucyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1369kb   metryczka
21 Bodnar Andrzej dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1263kb   metryczka
22 Bogusławska Barbara podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1791kb   metryczka
23 Boniek Mirela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1646kb   metryczka
24 Borkacka Patrycja podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1678kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1685kb  
metryczka
25 Borkowska Anna dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 940kb   metryczka
26 Brillowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1605kb   metryczka
27 Bronk Franciszek zastępca dyrektora MOPS Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 1048kb   metryczka
28 Brzozowska Iwona podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 1940kb   metryczka
29 Bubicz-Józekowska Ilona inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 1034kb   metryczka
30 Budzińska Daniela dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1716kb   metryczka
31 Bujak Kamil przewodniczący zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1514kb   metryczka
32 Buraczek Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1598kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 167kb  
metryczka
33 Byczkowska Anna zastępca dyrektora ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1255kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1124kb  
metryczka
34 Chrzanowska Izabela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1595kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1614kb  
metryczka
35 Chrzan-Pardus Magdalena kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1058kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 192kb  
metryczka
36 Chudyszewicz Witold dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1652kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1624kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2020 - rozmiar: 211kb  
metryczka
37 Chudzik Beata kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1909kb   metryczka
38 Cupiał Elżbieta dyrektor MDK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1825kb   metryczka
39 Czykier Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1138kb   metryczka
40 Dalecki Przemysław p.o. dyrektora GCS / dyrektor GCS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1097kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego 2019 - rozmiar: 218kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1111kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1102kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1094kb  
metryczka
41 Damaszke Anna dyrektor żłobka Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1446kb   metryczka
42 Dampc Anna kierownik referatu Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 elektroniczne - rozmiar: 971kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2019 elektroniczne - rozmiar: 983kb  
metryczka
43 Dawidowska Sabina dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1005kb   metryczka
44 Dąbkowski Marek dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1662kb   metryczka
45 Deręgowski Marian dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1590kb   metryczka
46 Długońska-Duber Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1036kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 682kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1466kb  
metryczka
47 Dobaczewski Jerzy dyrektor ZTM w Gdańsku (MZKZG) Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1788kb   metryczka
48 Dudaref Arkadiusz p.o. dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie na początek kadencji p.o. dyrektora 2019 - rozmiar: 1094kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1105kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majatkowego za 2019 - rozmiar: 223kb  
metryczka
49 Dudaref Elżbieta dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1132kb  

Plik pdf  wyjaśnienie nr 1 do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 219kb  

Plik pdf  wyjaśnienie nr 2 do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 216kb  
metryczka
50 Dukat Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1443kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1454kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1489kb  
metryczka
51 Dunst Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1356kb   metryczka
52 Dziuba Krystyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1699kb   metryczka
53 Erecińska Izabela dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 969kb   metryczka
54 Filipowicz Magdalena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1542kb   metryczka
55 Flisykowska Bogusława dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 984kb   metryczka
56 Folejewski Wojciech zastępca dyrektora ZDiZ; dyrektor ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1038kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji jako dyrektor ZdiZ - rozmiar: 1037kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1367kb  
metryczka
57 Frankowski Bartosz naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1186kb   metryczka
58 Friedrich Jacek dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 rok - rozmiar: 1421kb   metryczka
59 Gawron Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1256kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 910kb  
metryczka
60 Gągała Hanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1546kb   metryczka
61 Gładczak Małgorzata kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1203kb   metryczka
62 Gogola Andrzej dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1715kb   metryczka
63 Gorzeńska Oktawia dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1475kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1446kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego 2019 - rozmiar: 204kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1417kb  
metryczka
64 Grabczewska Julita podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1695kb   metryczka
65 Grabowicz-Matyjas Karolina dyrektor Muzeum Emigracji Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 3164kb   metryczka
66 Gromotka Kinga pośrednik pracy PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1406kb   metryczka
67 Gromow Natalia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1040kb   metryczka
68 Gruszecka-Spychała Katarzyna wiceprezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1322kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 KOREKTA - rozmiar: 1307kb  
metryczka
69 Grzegorowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1717kb   metryczka
70 Guć Michał wiceprezydent Miasta Gdyni, członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 974kb   metryczka
71 Gugała Żanetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1696kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1676kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1680kb  
metryczka
72 Haase Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1590kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 151kb  
metryczka
73 Hadrzyńska Iwona kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1507kb   metryczka
74 Halboth Łukasz inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1529kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1471kb  
metryczka
75 Harackiewicz Alicja dyrektor Centrum Nauki Experyment Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 3139kb   metryczka
76 Herrmann Paulina inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1760kb   metryczka
77 Hetak Agnieszka inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1109kb  

Plik pdf  korekta oświadczenia majątkowego na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1026kb  

Plik pdf  wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na koniec pracy 2019 - rozmiar: 225kb  
metryczka
78 Hetak Regina dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1060kb  

Plik pdf  wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego - rozmiar: 172kb  
metryczka
79 Hirsch Robert Miejski Konserwator Zabytków Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1111kb   metryczka
80 Ilnicka Violetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1815kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1765kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1649kb  
metryczka
81 Jachowska Anna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 elektronicznie - rozmiar: 1372kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2019 elektronicznie - rozmiar: 1347kb  
metryczka
82 Jakubowska Dorota inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1161kb   metryczka
83 Jakubowski Cezary prezes zarządu Eko Doliny Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1481kb   metryczka
84 Jankowski Krzysztof dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1451kb   metryczka
85 Jankowski Wojciech dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1616kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1534kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1618kb  
metryczka
86 Jarzębińska Wioletta starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1721kb   metryczka
87 Jezior Mirosława dyrektor MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1061kb   metryczka
88 Józefczyk Jarosław zastępca dyrektora MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1034kb   metryczka
89 Kamaszyn Edyta zastępca kierownika w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1137kb   metryczka
90 Karasiewicz Gabriela dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1029kb   metryczka
91 Karzyński Marek dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1129kb   metryczka
92 Kasperek-Sut Jolanta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1677kb   metryczka
93 Kąkol Bożena inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1627kb   metryczka
94 Kiljański Jarosław inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1545kb   metryczka
95 Klajnert Rafał dyrektor GCS / sekretarz Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1178kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek pracy 2019 - rozmiar: 1187kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1060kb  
metryczka
96 Klauze Jolanta zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1549kb  

Plik pdf  wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego - rozmiar: 222kb  
metryczka
97 Klimczak Urszula podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1725kb   metryczka
98 Kobylarczyk Magdalena starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1856kb   metryczka
99 Kokot Lucyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1663kb   metryczka
100 Kołakowska Krystyna prezes zarządu TBS "Czynszówka" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1264kb   metryczka
101 Kołodziejski Hubert dyrektor ZKM, członek zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 jako członek zarzadu MZKZG - rozmiar: 1553kb  

Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 jako dyrektor ZKM - rozmiar: 1579kb  
metryczka
102 Kondracka Elżbieta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1639kb   metryczka
103 Konkiel Rozalia dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1679kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1236kb  
metryczka
104 Kończyk Remigiusz dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1096kb   metryczka
105 Kordel Czesław MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1878kb   metryczka
106 Kordzińska-Grabowska Anna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1209kb   metryczka
107 Korthals Barbara kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1646kb   metryczka
108 Kosakowski Wiesław dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1598kb   metryczka
109 Kostusik Anna dyrektor CAR Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1747kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1369kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 281kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 1390kb  
metryczka
110 Kowalewski Marcin kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 955kb   metryczka
111 Kowalska-Kotus Izabela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1699kb   metryczka
112 Kowalska Magdalena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1563kb   metryczka
113 Kowieski Krzysztof naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1523kb   metryczka
114 Kozłowska Anna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1011kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 211kb  
metryczka
115 Kozłowski Wojciech członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1618kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1610kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1567kb  
metryczka
116 Krajewska Halina inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 1638kb   metryczka
117 Kruglak Katarzyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1652kb   metryczka
118 Krumholc Iwona dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1023kb   metryczka
119 Krysztofowicz Wiesława dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1770kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1759kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1682kb  
metryczka
120 Księżopolska Monika kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1688kb   metryczka
121 Kszyształowska Anna kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1140kb   metryczka
122 Kucharek Lucyna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1531kb   metryczka
123 Kuczkowska Anna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1232kb   metryczka
124 Kujawski Wiesław wiceprezes zarządu PEWiK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1490kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 239kb  
metryczka
125 Kuklewicz Andrzej dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1345kb   metryczka
126 Kukulska Lucyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1621kb   metryczka
127 Kulasiewicz-Pojawa Agata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1083kb   metryczka
128 Kula Aleksandra inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1629kb   metryczka
129 Kuźmin Aleksander dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1621kb   metryczka
130 Labuda Tomasz zastępca prezesa zarządu PKT Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1215kb   metryczka
131 Landowska Katarzyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1569kb   metryczka
132 Landowska Małgorzata inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1731kb   metryczka
133 Laskowska Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1816kb   metryczka
134 Latocha Barbara dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1568kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 351kb  
metryczka
135 Lebiedziński Przemysław dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1588kb   metryczka
136 Lemanszek Ewa dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1210kb   metryczka
137 Lepak-Czoska Dorota z-ca kierownika MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 927kb   metryczka
138 Lesiński Adam kierownik referatu w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1003kb   metryczka
139 Lewandowska Lucyna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1869kb   metryczka
140 Lis Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1527kb   metryczka
141 Lubrycht Barbara dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1428kb   metryczka
142 Łabądź Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1574kb  

Plik pdf  oświadczenie za 2019 - rozmiar: 1616kb  
metryczka
143 Ławik Iwona starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1672kb   metryczka
144 Łączyńska Lidia dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 932kb   metryczka
145 Łepik Anna naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1435kb   metryczka
146 Łucyk Marek wiceprezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 976kb   metryczka
147 Machowska Małgorzata inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1819kb   metryczka
148 Maczkowska Jeanette p.o. zastępcy skarbnika miasta, kierownik referatu Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1447kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1461kb  
metryczka
149 Majerowska Ilona inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 2037kb   metryczka
150 Maliszewska Danuta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1005kb   metryczka
151 Małolepszy Piotr prezes zarządu PKT Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1568kb   metryczka
152 Małyszko Monika dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1156kb   metryczka
153 Markešić Iwona dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1021kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1010kb  
metryczka
154 Markowska Aleksandra dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1366kb   metryczka
155 Marlewska Anna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1588kb   metryczka
156 Marszałek-Jalowska Dorota zastępca naczelnika wydziału Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1788kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego 2019 - rozmiar: 249kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1705kb  
metryczka
157 Matulewicz Jolanta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1722kb   metryczka
158 Mazurek Marta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1611kb   metryczka
159 Mazurkiewicz Anna zastepca naczelnika Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1058kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 935kb  
metryczka
160 Mehring Anna p.o. kierownika referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1705kb  

Plik pdf  oświadczenie za 2019 - rozmiar: 1759kb  
metryczka
161 Melki Anna dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 rok - rozmiar: 956kb  

Plik pdf  korekta oświadczenia - rozmiar: 926kb  
metryczka
162 Meyer Hanna p.o. dyrektora przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1574kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1663kb  
metryczka
163 Mianowska Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1603kb   metryczka
164 Michno Jacek kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1621kb   metryczka
165 Mieszczański Mirosław inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1653kb   metryczka
166 Mikołajczak Aleksandra inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1191kb   metryczka
167 Mirecka-Katulska Agnieszka dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1691kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1739kb  
metryczka
168 Modelska Alicja podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1049kb   metryczka
169 Moniuszko Bogusław kierownik w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1232kb   metryczka
170 Moszczyński Bogusław dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1757kb   metryczka
171 Mróz Marzanna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1262kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 233kb  
metryczka
172 Nagiel Beata inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1649kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 144kb  
metryczka
173 Napierała Ewa dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1597kb   metryczka
174 Narwojsz Andrzej geolog powiatowy Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1141kb   metryczka
175 Neubert-Michalak Iwona zastępca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1285kb   metryczka
176 Neugebauer Anna główny specjalista Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1747kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1762kb  
metryczka
177 Niemczyk Beata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1678kb   metryczka
178 Nowakowska Magdalena dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1294kb   metryczka
179 Nowak Hanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 1660kb   metryczka
180 Nowicka Joanna kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1023kb   metryczka
181 Nowopolska Joanna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1499kb   metryczka
182 Olkowski Jacek inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1154kb   metryczka
183 Orent Jolanta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1743kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 268kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 nr 2 - rozmiar: 224kb  
metryczka
184 Ossowska Krystyna zastępca skarbnika miasta, naczelnik wydziału Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1337kb   metryczka
185 Ostałowska Janina dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 934kb   metryczka
186 Pagudis Markos prezes zarządu ARG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1309kb   metryczka
187 Pająk-Michalik Beata dyrektor MSPR Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1005kb   metryczka
188 Paluch-Łątkowska Elżbieta kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1497kb   metryczka
189 Parat-Lipińska Mariola dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1033kb   metryczka
190 Parzych-Bałdyga Monika inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1655kb   metryczka
191 Pasieka Aneta p.o. dyrektora przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1781kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1693kb  
metryczka
192 Pawlak Renata dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1496kb   metryczka
193 Pawlenko Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1919kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1990kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1930kb  
metryczka
194 Pawlikowska Krystyna geodeta miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1210kb   metryczka
195 Piątek Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1703kb   metryczka
196 Pietrzak Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1027kb   metryczka
197 Pijanowska Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1719kb   metryczka
198 Piotrowicz-Miksa Milena pośrednik pracy PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1471kb   metryczka
199 Piotrowska Irena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1146kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1235kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 334kb  
metryczka
200 Piwowarek Marlena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1746kb  

Plik pdf  oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 1638kb  
metryczka
201 Piwowarska Magdalena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1462kb   metryczka
202 Plata Martyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1769kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 176kb  
metryczka
203 Popiel Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1749kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1844kb  
metryczka
204 Powalisz Danuta kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1650kb   metryczka
205 Prusak Marek dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1067kb   metryczka
206 Pruska Renata starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1781kb   metryczka
207 Ratowska Beata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1638kb   metryczka
208 Richert Małgorzata starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1604kb   metryczka
209 Romanowska-Szychowska Krystyna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1143kb   metryczka
210 Rutkowska Joanna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1752kb   metryczka
211 Rutz Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1810kb   metryczka
212 Rybandt Marzena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1609kb   metryczka
213 Rydzewska Anna dyrektor ZCK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1318kb   metryczka
214 Rymasz Agnieszka dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1588kb   metryczka
215 Sadowska Mirosława dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1629kb   metryczka
216 Sarnecka Anita kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1452kb   metryczka
217 Siedlik Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1677kb   metryczka
218 Siekierska Lucyna podinspektor w Urzędzie Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1677kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 180kb  
metryczka
219 Siewert Grzegorz inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 1001kb   metryczka
220 Siwicka Joanna dyrektor PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1914kb   metryczka
221 Skiba Celestyna dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1418kb   metryczka
222 Skulska-Wittbrodt Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1023kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1017kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1061kb  
metryczka
223 Smolik Alicja dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1075kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1073kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1400kb  
metryczka
224 Smolińska Anna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1435kb   metryczka
225 Smolna Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1012kb   metryczka
226 Smużyńska Barbara dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1599kb   metryczka
227 Sobótka Jolanta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1682kb   metryczka
228 Sochacka Anita starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1646kb   metryczka
229 Sokolnicki Jakub kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 972kb   metryczka
230 Soszyńska Dorota podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1732kb   metryczka
231 Sparzak Beata zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1445kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 217kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1483kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 174kb  
metryczka
232 Spica Alicja dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1588kb   metryczka
233 Stadnicka Krystyna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 998kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 282kb  
metryczka
234 Stanios Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1663kb   metryczka
235 Starościak Magdalena inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1615kb   metryczka
236 Starzecka Katarzyna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1725kb   metryczka
237 Stasiak Bogusław prezes zarządu PKM Sp. z o.o. Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1227kb   metryczka
238 Stateczny Janusz prezes zarządu Portu Lotniczego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1678kb   metryczka
239 Stec Katarzyna zastępca dyrektora MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1204kb   metryczka
240 Stefanowska Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1837kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 284kb  

Plik pdf  oświadczenie za 2019 - rozmiar: 1857kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 355kb  
metryczka
241 Stelmach Renata naczelnik wydziału Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1162kb   metryczka
242 Stoińska Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1512kb   metryczka
243 Streng Magdalena inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 2197kb   metryczka
244 Strzałkowska Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1232kb   metryczka
245 Sumowska Jolanta kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1759kb   metryczka
246 Syjczak Dagmara inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1364kb   metryczka
247 Szafranek Irena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1493kb   metryczka
248 Szałucki Krzysztof skarbnik Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1828kb   metryczka
249 Szczepańska Joanna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1454kb   metryczka
250 Szczukiewicz Magdalena dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1011kb   metryczka
251 Szczurek Wojciech Prezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 738kb   metryczka
252 Szewczuk-Putrym Lilianna dyrektor Domu Pomocy Społecznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1231kb   metryczka
253 Szewczyk Paulina p.o. dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1099kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1402kb  
metryczka
254 Szlinder Elżbieta kierownik w PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1737kb   metryczka
255 Szóstakowska Hanna kierownik referatu w Urzędzie Miasta Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 1170kb   metryczka
256 Szordykowska Martyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1750kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1596kb  
metryczka
257 Szymańska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1618kb   metryczka
258 Szymańska Marta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1007kb   metryczka
259 Szymański Marek kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1067kb   metryczka
260 Śliwińska Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1260kb   metryczka
261 Śliwińska Judyta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1122kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1124kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1322kb  
metryczka
262 Tankiewicz Walery prezes zarządu PEWiK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1454kb   metryczka
263 Topolewicz Piotr wiceprezes zarządu PKM Sp. z o.o. Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1794kb   metryczka
264 Truss Izabela zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1960kb   metryczka
265 Trzeciak Arkadiusz naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1778kb  

Plik pdf  oświadczenie za 2019 elektronicznie - rozmiar: 1351kb  
metryczka
266 Umławska Marzenna naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1380kb   metryczka
267 Walaszkowska Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1182kb   metryczka
268 Walczak Konrad dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 995kb   metryczka
269 Walędziak Remigiusz dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1779kb   metryczka
270 Wasilewska Joanna zastępca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1051kb   metryczka
271 Wasińczuk Małgorzata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1250kb   metryczka
272 Welfle-Pobłocka Agnieszka dyrektor żłobka Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1005kb   metryczka
273 Węsierska Joanna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1702kb   metryczka
274 Widawska Katarzyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1627kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia za 2019 - rozmiar: 185kb  
metryczka
275 Wilczyńska Anna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1090kb   metryczka
276 Wilkowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 2084kb   metryczka
277 Wiłucka-Psyta Elżbieta zastępca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1888kb   metryczka
278 Wiśniewska Barbara inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1628kb   metryczka
279 Wiśniewska Katarzyna dyrektor OPiTU Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1466kb   metryczka
280 Wiśniewski Dariusz komendant Straży Miejskiej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1695kb   metryczka
281 Wiśniewski Sławomir dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1739kb   metryczka
282 Wiśniewski Tadeusz prezes zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1110kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1124kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1035kb  
metryczka
283 Witek Janusz zastępca komendanta Straży Miejskiej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1255kb   metryczka
284 Witowski Roman dyrektor ZDiZ / prezes zarządu TBS "Czynszówka" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1965kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1069kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 954kb  
metryczka
285 Wojciechowski Jarosław dyrektor Centrum Kultury Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1641kb   metryczka
286 Wolak Jolanta inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1478kb   metryczka
287 Wolańska Edyta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1685kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1644kb  
metryczka
288 Woźniak-Sobolewska Anna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1695kb   metryczka
289 Wroński Tomasz kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1116kb   metryczka
290 Wrosz Karolina podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1688kb   metryczka
291 Wysiecka Bożena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1701kb   metryczka
292 Zaborowska-Kempa Eliza dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1311kb   metryczka
293 Zając Jerzy sekretarz Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1685kb   metryczka
294 Zajdziński Bogdan dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1140kb   metryczka
295 Zaręba Elżbieta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1309kb   metryczka
296 Zarzycka Grażyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenia majątkowe za 2019 - rozmiar: 1268kb   metryczka
297 Zdunek Krystyna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1705kb   metryczka
298 Zduń Ewa podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1022kb   metryczka
299 Zglińska Bożena dyrektor Centrum Aktywności Seniora Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1771kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 1744kb  
metryczka
300 Zieliński Wojciech dyrektor Teatru Miejskiego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1688kb   metryczka
301 Złoch Jolanta dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1173kb   metryczka
302 Zomkowski Sebastian p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku (MZKZG) Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1960kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 korekta - rozmiar: 6654kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 3771kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2019 - rozmiar: 3767kb  
metryczka
303 Żelechowski Mariusz dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1700kb   metryczka
304 Żurek Lech prezes zarządu PKA Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1485kb   metryczka
305 Żywiecka Izabella inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1548kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dagmara Rosochacka
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 21.02.2019
Data udostępnienia informacji: 14.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2020 11:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.10.2020 14:15 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
30.10.2020 14:09 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
16.10.2020 14:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.10.2020 14:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.10.2020 14:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.10.2020 15:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.10.2020 14:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.09.2020 13:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.09.2020 13:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.09.2020 13:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
18.09.2020 15:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
18.09.2020 15:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.09.2020 14:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.08.2020 12:39 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.08.2020 10:44 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
30.07.2020 10:48 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 10:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 10:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 10:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 10:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 10:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 09:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 09:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 08:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.07.2020 11:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 14:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 14:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 13:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 13:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 13:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 12:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2020 15:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2020 14:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2020 14:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2020 14:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2020 12:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2020 11:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2020 11:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2020 11:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.07.2020 10:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.07.2020 10:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.07.2020 10:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.07.2020 10:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.07.2020 10:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.07.2020 09:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.07.2020 09:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2020 15:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2020 10:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2020 10:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2020 10:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2020 10:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2020 15:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2020 15:00 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2020 14:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2020 14:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2020 11:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.07.2020 13:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.07.2020 12:59 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.07.2020 12:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.07.2020 11:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.07.2020 12:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.07.2020 11:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.07.2020 11:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.07.2020 11:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.07.2020 14:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.07.2020 13:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.07.2020 13:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.07.2020 10:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 15:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 15:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 15:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 13:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 13:05 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 11:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 12:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 11:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.06.2020 11:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2020 14:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.06.2020 13:37 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.06.2020 13:37 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.06.2020 12:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.06.2020 12:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.06.2020 09:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.06.2020 09:20 Aktualizacja treści Jan Kowalski
04.06.2020 09:20 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 15:33 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 15:32 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 15:31 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 15:31 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 15:14 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.05.2020 15:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.05.2020 14:48 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 14:46 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 14:46 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.05.2020 12:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 11:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 11:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 13:05 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 12:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 12:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 12:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:48 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:59 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.03.2020 14:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.03.2020 14:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.03.2020 12:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 13:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 13:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:05 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 15:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 11:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 09:55 Aktualizacja treści Michał Kowalski
14.02.2020 09:54 Aktualizacja treści Michał Kowalski
14.02.2020 09:30 Aktualizacja treści Michał Kowalski
13.02.2020 14:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.02.2020 14:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.01.2020 12:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.01.2020 12:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.01.2020 12:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.01.2020 12:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.01.2020 15:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.01.2020 15:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.12.2019 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.12.2019 13:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.12.2019 13:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.11.2019 10:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.11.2019 10:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.11.2019 14:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.11.2019 14:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.11.2019 14:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.11.2019 14:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.10.2019 15:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.10.2019 15:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.10.2019 14:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.10.2019 14:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 11:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 11:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 11:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 15:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 15:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 13:58 Aktualizacja treści Jan Kowalski
01.10.2019 13:58 Aktualizacja treści Jan Kowalski
01.10.2019 13:27 Aktualizacja treści Jan Kowalski
01.10.2019 12:13 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.10.2019 10:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 15:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 15:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.09.2019 11:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.09.2019 11:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.09.2019 14:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.08.2019 10:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.08.2019 10:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.08.2019 15:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.08.2019 13:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.08.2019 14:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.08.2019 14:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.08.2019 11:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.08.2019 10:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2019 15:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2019 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.07.2019 15:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2019 10:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.05.2019 10:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 09:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 09:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 11:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.04.2019 11:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.04.2019 13:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.04.2019 13:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.04.2019 13:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.03.2019 12:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka