Oświadczenia majątkowe 2019:

Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj

Klauzula informacyjna RODO - art. 13
Klauzula informacyjna RODO - art. 14

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).

Wyłączenia jawności dokonały: główny specjalista Marta Ziółkowska oraz starszy inspektor Dagmara Rosochacka.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Do pobrania  
1 Adamska Marzena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1494kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1492kb  
metryczka
2 Ambroży Jerzy dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1481kb   metryczka
3 Andziulewicz Ewa dyrektor PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1250kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1295kb  
metryczka
4 Bajduszewska Alicja dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1229kb   metryczka
5 Bawej Iwona podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1622kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1668kb  
metryczka
6 Berg Agata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1849kb   metryczka
7 Bogusławska Barbara podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1791kb   metryczka
8 Borkacka Patrycja podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1678kb   metryczka
9 Byczkowska Anna zastępca dyrektora ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1255kb   metryczka
10 Chrzanowska Izabela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1595kb   metryczka
11 Chudyszewicz Witold dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1652kb   metryczka
12 Czykier Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1138kb   metryczka
13 Dalecki Przemysław p.o. dyrektora GCS / dyrektor GCS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1097kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego 2019 - rozmiar: 218kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1111kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1102kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1094kb  
metryczka
14 Damaszke Anna dyrektor żłobka Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1446kb   metryczka
15 Długońska-Duber Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1036kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 682kb  
metryczka
16 Dobaczewski Jerzy dyrektor ZTM w Gdańsku (MZKZG) Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1788kb   metryczka
17 Dudaref Elżbieta dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1132kb   metryczka
18 Dukat Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1443kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1454kb  
metryczka
19 Folejewski Wojciech zastępca dyrektora ZDiZ; dyrektor ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1038kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji jako dyrektor ZdiZ - rozmiar: 1037kb  
metryczka
20 Gawron Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1256kb   metryczka
21 Gągała Hanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1546kb   metryczka
22 Gładczak Małgorzata kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1203kb   metryczka
23 Gorzeńska Oktawia dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1475kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1446kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego 2019 - rozmiar: 204kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1417kb  
metryczka
24 Grzegorowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1717kb   metryczka
25 Gugała Żanetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1696kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1676kb  
metryczka
26 Halboth Łukasz inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1529kb   metryczka
27 Herrmann Paulina inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1760kb   metryczka
28 Hetak Agnieszka inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1109kb  

Plik pdf  korekta oświadczenia majątkowego na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1026kb  

Plik pdf  wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na koniec pracy 2019 - rozmiar: 225kb  
metryczka
29 Ilnicka Violetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1815kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1765kb  
metryczka
30 Jakubowska Dorota inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1161kb   metryczka
31 Jankowski Wojciech dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1616kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1534kb  
metryczka
32 Karasiewicz Gabriela dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1029kb   metryczka
33 Karzyński Marek dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1129kb   metryczka
34 Kąkol Bożena inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1627kb   metryczka
35 Klajnert Rafał dyrektor GCS / sekretarz Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1178kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek pracy 2019 - rozmiar: 1187kb  
metryczka
36 Klimczak Urszula podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1725kb   metryczka
37 Kołakowska Krystyna prezes zarządu TBS "Czynszówka" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1264kb   metryczka
38 Kondracka Elżbieta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1150kb   metryczka
39 Konkiel Rozalia dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1679kb   metryczka
40 Kordel Czesław MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1878kb   metryczka
41 Kordzińska-Grabowska Anna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1209kb   metryczka
42 Korthals Barbara kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1646kb   metryczka
43 Kostusik Anna dyrektor CAR Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1747kb   metryczka
44 Kowalska Magdalena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1563kb   metryczka
45 Kozłowski Wojciech członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1618kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1610kb  
metryczka
46 Krysztofowicz Wiesława dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1770kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1759kb  
metryczka
47 Kszyształowska Anna Z-ca Kierownika w DOPS Nr 3 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1140kb   metryczka
48 Kuczkowska Anna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1232kb   metryczka
49 Kulasiewicz-Pojawa Agata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1083kb   metryczka
50 Landowska Katarzyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1569kb   metryczka
51 Lepak-Czoska Dorota z-ca kierownika MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 927kb   metryczka
52 Łabądź Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1574kb   metryczka
53 Maczkowska Jeanette p.o. zastępcy skarbnika miasta, kierownik referatu Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1447kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1461kb  
metryczka
54 Markešić Iwona dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1021kb   metryczka
55 Marszałek-Jalowska Dorota zastępca naczelnika wydziału Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1788kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego 2019 - rozmiar: 249kb  
metryczka
56 Mazurkiewicz Anna zastepca naczelnika Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1058kb   metryczka
57 Mehring Anna p.o. kierownika referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1705kb   metryczka
58 Meyer Hanna p.o. dyrektora przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1574kb   metryczka
59 Mikołajczak Aleksandra inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1191kb   metryczka
60 Mirecka-Katulska Agnieszka dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1691kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1739kb  
metryczka
61 Modelska Alicja podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1049kb   metryczka
62 Neugebauer Anna główny specjalista Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1747kb   metryczka
63 Olkowski Jacek inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1154kb   metryczka
64 Ossowska Krystyna zastępca skarbnika miasta, naczelnik wydziału Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1337kb   metryczka
65 Pasieka Aneta p.o. dyrektora przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1781kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1693kb  
metryczka
66 Pawlenko Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1919kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1990kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1930kb  
metryczka
67 Pietrzak Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1027kb   metryczka
68 Pijanowska Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1719kb   metryczka
69 Piotrowska Irena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1146kb   metryczka
70 Piwowarek Marlena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1746kb   metryczka
71 Popiel Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1749kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1844kb  
metryczka
72 Powalisz Danuta kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1650kb   metryczka
73 Romanowska-Szychowska Krystyna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1143kb   metryczka
74 Rydzewska Anna dyrektor ZCK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1318kb   metryczka
75 Sadowska Mirosława dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1629kb   metryczka
76 Siwicka Joanna dyrektor PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1914kb   metryczka
77 Skulska-Wittbrodt Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1023kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1017kb  
metryczka
78 Smolik Alicja dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1075kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1073kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1400kb  
metryczka
79 Sochacka Anita starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1646kb   metryczka
80 Sokolnicki Jakub kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 972kb   metryczka
81 Soszyńska Dorota podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1732kb   metryczka
82 Sparzak Beata zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1445kb  

Plik pdf  wyjaśnienie - rozmiar: 217kb  
metryczka
83 Spica Alicja dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1588kb   metryczka
84 Stefanowska Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1837kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 284kb  

Plik pdf  oświadczenie za 2019 - rozmiar: 1857kb  
metryczka
85 Syjczak Dagmara inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1364kb   metryczka
86 Szewczyk Paulina p.o. dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1099kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1402kb  
metryczka
87 Szlinder Elżbieta kierownik w PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1737kb   metryczka
88 Szordykowska Martyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1750kb   metryczka
89 Szymańska Marta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1007kb   metryczka
90 Śliwińska Judyta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1122kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1124kb  
metryczka
91 Truss Izabela zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1960kb   metryczka
92 Trzeciak Arkadiusz naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1778kb   metryczka
93 Wasińczuk Małgorzata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1250kb   metryczka
94 Wilkowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 2084kb   metryczka
95 Wiśniewska Barbara inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1628kb   metryczka
96 Wiśniewski Tadeusz prezes zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1110kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1124kb  
metryczka
97 Witowski Roman dyrektor ZDiZ / prezes zarządu TBS "Czynszówka" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1965kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1069kb  
metryczka
98 Wolańska Edyta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1685kb   metryczka
99 Wrosz Karolina podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1688kb   metryczka
100 Wysiecka Bożena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1701kb   metryczka
101 Zając Jerzy sekretarz Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1685kb   metryczka
102 Zdunek Krystyna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1705kb   metryczka
103 Zomkowski Sebastian p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku (MZKZG) Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1960kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 korekta - rozmiar: 6654kb  
metryczka
104 Żywiecka Izabella inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1548kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dagmara Rosochacka
Ostatnio zmodyfikował: Jan Kowalski
Data wytworzenia informacji: 21.02.2019
Data udostępnienia informacji: 14.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2020 15:33 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 15:32 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 15:31 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 15:31 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 15:14 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.05.2020 15:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.05.2020 14:48 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 14:46 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.05.2020 14:46 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.05.2020 12:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 11:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 11:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 10:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 13:05 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 12:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 12:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 12:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:48 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 11:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:59 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 10:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.03.2020 14:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.03.2020 14:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.03.2020 12:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 13:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 13:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 12:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:05 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 11:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 15:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 11:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 09:55 Aktualizacja treści Michał Kowalski
14.02.2020 09:54 Aktualizacja treści Michał Kowalski
14.02.2020 09:30 Aktualizacja treści Michał Kowalski
13.02.2020 14:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.02.2020 14:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.01.2020 12:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.01.2020 12:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.01.2020 12:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.01.2020 12:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.01.2020 15:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.01.2020 15:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.12.2019 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.12.2019 13:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.12.2019 13:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.11.2019 10:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.11.2019 10:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.11.2019 15:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.11.2019 14:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.11.2019 14:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.11.2019 14:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.11.2019 14:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.10.2019 15:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.10.2019 15:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.10.2019 14:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.10.2019 14:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 11:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 11:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 11:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 15:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 15:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 13:58 Aktualizacja treści Jan Kowalski
01.10.2019 13:58 Aktualizacja treści Jan Kowalski
01.10.2019 13:27 Aktualizacja treści Jan Kowalski
01.10.2019 12:13 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.10.2019 10:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 15:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 15:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.09.2019 11:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.09.2019 11:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.09.2019 14:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.08.2019 10:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.08.2019 10:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.08.2019 15:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.08.2019 13:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.08.2019 14:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.08.2019 14:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.08.2019 11:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.08.2019 10:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2019 15:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2019 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.07.2019 15:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2019 10:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.05.2019 10:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 09:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 09:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 11:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.04.2019 11:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.04.2019 13:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.04.2019 13:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.04.2019 13:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.03.2019 12:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka