Serwis systemu InvisoLite

Numer umowy KB/764/URE/132-W/2019
Data podpisania 29.10.2019
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług serwisowych na okres 24 miesięcy dla systemu informatycznego służącego do monitorowania budynków gminnych pod względem zużycia energii „InvisoLite”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o., ul. Kolejowa 49, 05-092 Warszawa, NIP: 1182082026
Wartość zamówienia: 26568 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Szczepańska
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 31.10.2019
Data udostępnienia informacji: 31.10.2019