Sprzedaż i dostawa 2 sztuk tablic dotykowych ETO 43" wraz z oprogramowaniem

Numer umowy SK/2953/OUI/23-W/2019
Data podpisania 12.12.2019
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostawa 2 sztuk tablic dotykowych ETO 43" wraz z oprogramowaniem
Zamawiający: Gdyńskie Centrum Kontaktu
Wykonawca: River Jacek Bator S. J. ul. Lindego 2, 30-148 Kraków
Wartość zamówienia: 36 654 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
Nr telefonu: 58 668-21-09
E-mail: m.kowalski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Wiśniewski
E-mail: p.wisniewski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 12.12.2019
Data udostępnienia informacji: 23.11.2020