Przygotowanie koncepcji ilustracji graficznej do aplikacji gdynia.pl

Numer umowy SK/1531/OUI/7-W/2019
Data podpisania 12.07.2019
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie koncepcji ilustracji graficznej do aplikacji gdynia.pl
Zamawiający: Gdyńskie Centrum Kontaktu
Wykonawca: IQ Soft Sp z o.o., ul. Wandy 7/4, 53 320 Wrocław
Wartość zamówienia: 2214 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
Nr telefonu: 58 668-21-09
E-mail: m.kowalski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Wiśniewski
E-mail: p.wisniewski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowowści

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.07.2019
Data udostępnienia informacji: 15.07.2019