Opracowanie i wykonanie przez Agencję na rzecz Zleceniodawcy usług projektowych

Numer umowy SK/551/OUI/3-W/2019
Data podpisania 04.04.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie i wykonanie przez Agencję na rzecz Zleceniodawcy usług
Zamawiający: Gdyńskie Centrum Kontaktu
Wykonawca: Bartosz Manicki ProjectUP, ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia
Wartość zamówienia: 60 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
Nr telefonu: 58 668-21-09
E-mail: m.kowalski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Wiśniewski
E-mail: p.wisniewski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości
Uwagi: Aneks nr 1 z dnia 6.07.2019 r. rozszerzenie zakresu świadczonych usług o kwotę 22 787 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 04.04.2019
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020