Dostawa sprzętu fotograficznego

Numer umowy SK/2718/OUI/21-W/2019
Data podpisania 29.11.2019
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu fotograficznego
Zamawiający: Gdyńskie Centrum Kontaktu
Wykonawca: Cyfrowe.pl Sp. z o.o., ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk
Wartość zamówienia: 9 306 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
Nr telefonu: 58 668-21-09
E-mail: m.kowalski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Wiśniewski
E-mail: p.wisniewski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 29.11.2019
Data udostępnienia informacji: 23.11.2020