zakup usługi: organizacja udziału przewodniczącej rady Miasta Gdyni w konferencji - szkoleniu

Numer umowy SK/2013/BRM/18-W/2019
Data podpisania 10.09.2019
Przedmiot zamówienia: Organizacja udziału Joanny Zielińskiej, przewodniczacej Rady Miasta Gdyni w XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, Warszawa
Wartość zamówienia: 1.044,27 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 10.09.2019
Data udostępnienia informacji: 16.09.2019