Zakup obrazów

Numer umowy SK/1543/PBP/50-W/2019
Data podpisania 08.07.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup obrazów (pastelowych, olejnych, akwareli, rysunków) o tematyce gdyńskiej
Zamawiający: Gmina miasta Gdyni
Wykonawca: Akwarium Galeria sztuki Danuta Swoboda, ul. 10 Lutego 11, 81-366 Gdynia
Wartość zamówienia: 13.750 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2019
Data udostępnienia informacji: 31.10.2019