Zakup książki Teresy Remiszewskiej

Numer umowy SK/448/PBP/15-W/2019
Data podpisania 27.02.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup 100 egz. książki Teresy Remiszewskiej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Clippers Tomasz Taborek
Wartość zamówienia: 3.990
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019