Zajęcia edukacyjne podczas Festynu Rodzinnego

Numer umowy SK/1371/PBP/41-W/2019
Data podpisania 30.05.2019
Przedmiot zamówienia: Zajęcia edukacyjne podczas Festynu Rodzinnegoz z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2019 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Centrum Nauki Experyment
Wartość zamówienia: 500
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 06.06.2019
Data udostępnienia informacji: 06.06.2019