Zabezpieczenie imprezy masowej

Numer umowy SK/1370/PBP/40-W/2019
Data podpisania 30.05.2019
Przedmiot zamówienia: Zabezpieczenie imprezy masowej pt. "Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka" odbywajacej się na terenie Parku Rady Europy w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: NORD SECURITY GROUP Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 10.179 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 06.06.2019
Data udostępnienia informacji: 06.06.2019