Wykonanie znaków holograficznych

Numer umowy SK/1840/PBP/63-W/2019
Data podpisania 13.08.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie znaków holograficznych przeznaczonych do zaproszeń na "Bankiet Prezydenta" inaugurujący 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urzad Miasta Gdyni
Wykonawca: Holografia Polska s.c.
Wartość zamówienia: 963.09 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 03.10.2019
Data udostępnienia informacji: 03.10.2019