Wykonanie taśmy żakardowej

Numer umowy SK/1084/PBP/30-W/2019
Data podpisania 13.05.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie 600 m taśmy żakardowej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Epus Maciej Pustelnik
Wartość zamówienia: 2.000
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019