Wykonanie recitalu

Numer umowy SK/1938/PBP/68-W/2019
Data podpisania 29.08.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie recitalu, składającego się z dwóch (2) piosenek własnego autorstwa, podczas uroczystości wręczania uczestnikom strajków sierpniowych 1980 roku pamiątkowych odznaczeń w dniu 30 sierpnia br.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Wiesław Wodyk, Gdynia
Wartość zamówienia: 2.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2019
Data udostępnienia informacji: 31.10.2019