Wykonanie projektów graficznych

Numer umowy SK/1778/PBP/56-W/2019
Data podpisania 08.08.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów graficznych i wykonawczych materiałów promocyjnych takich jak: ulotki, plakaty, zaproszenia zlecanych przez Zamawiającego w związku z zaplanowanymi wydarzeniami i imprezami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz wg. oferty stanowiącej załącznik do umowy.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: AMARU Marcin Kałkus
Wartość zamówienia: 1500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 03.10.2019
Data udostępnienia informacji: 03.10.2019