Wykonanie baneru promocyjnego o tematyce świątecznej

Numer umowy SK/2733/PBP/88-W/2019
Data podpisania 25.11.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie baneru promocyjnego o tematyce świątecznej
Zamawiający: Gmina miasta Gdyni
Wykonawca: BALANDA Andrzej Balandowski, 80-209 Chwaszczyno, ul. Oliwska 114
Wartość zamówienia: 1.883,62 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 30.12.2019