Wykonanie bandanek

Numer umowy SK/1351/PBP/37-W/2019
Data podpisania 29.05.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie 60 bandanek
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Axa Jarosław Tabędzki
Wartość zamówienia: 451
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019