Wykonanie 27 plansz wraz z montażem w Galerii Ratusz Urzędu Miasta Gdyni

Numer umowy SK/2455/PBP/86-W/2019
Data podpisania 22.10.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie 27 szt. plansz, w formacie 60x80cm, pt. "Apartament Minimum" w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu oraz zamontowanie ich w Galerii Ratusz Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: CONTRAST Drukarnia Jerzy Kanikuła
ul. Działdowska 14
81-208 Gdynia
Wartość zamówienia: 2.460 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 30.10.2019
Data udostępnienia informacji: 30.10.2019