Współorganizacja Konkursu o Nagrodę im. kpt. Leszka Wiktorowicza

Numer umowy SK/178/PBP/10-W/2019
Data podpisania 04.02.2019
Przedmiot zamówienia: Współorganizacja VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. kapitana Leszka Wiktorowicza
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Press Club Polska
Wartość zamówienia: 40.000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019