Przygotowanie kolacji dla uczestników konferencji CIVVIH-ICOMOS

Numer umowy SK/2086/PBP/73-W/2019
Data podpisania 23.09.2019
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie poczęstunku wraz z niezbędnym wyposażeniem dla uczestników konferencji CIVVIH-ICOMOS
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Patrycja Pawlak-Riahi BIGARRE
ul. Polska 1 
81-339 Gdynia
Wartość zamówienia: maks. 5.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Myszor
Nr telefonu: 58 668-83-89
E-mail: m.myszor@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Marta Myszor
Ostatnio zmodyfikował: Marta Myszor
Data wytworzenia informacji: 28.10.2019
Data udostępnienia informacji: 28.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 14:31 Aktualizacja treści Marta Myszor