Przygotowanie i realizacja wydarzenia pt. "XV Gdyńskie Dyktando"

Numer umowy SK/2393/PBP/84-W/2019
Data podpisania 10.10.2019
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i realizacja XV Gdyńskiego Dyktanda, organizowanego nieodpłatnie dla mieszkańców Gdyni w dniu 12 października 2019 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" Ognisko Centrum w Gdyni
ul. Żeromskiego 46
81-346 Gdynia
NIP 526 00 28 073
Wartość zamówienia: 2100.00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Ostatnio zmodyfikował: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 30.10.2019
Data udostępnienia informacji: 30.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 13:58 Korekta Ewelina Solarz