Przygotowanie i realizacja programu artystycznego

Numer umowy SK/1336/PBP/34-W/2019
Data podpisania 29.05.2019
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i realizacja programu artystycznego na scenie wraz z zapewnieniem wszelkich rekwizytów niezbędnych do przeprowadzenia róznorodnych aktywności i animacji podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w dn. 01.06.2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Bałtycki Teatr Różnorodności Tomasz Podsiadły
Wartość zamówienia: 6.500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 06.06.2019
Data udostępnienia informacji: 06.06.2019